Shabshai Upgrade System

Shabshai Upgrade System הינה שיטת התפתחות אישית מקיפה. השיטה פותחה על ידי יפים שבשאי - איש עסקים, מאמן אישי, יועץ למנהלים בכירים ולבעלי עסקים בחבר העמים, אירופה, ארה"ב וישראל; מייסד התיאטרון הייחודי "העולם בעיני הגאונים - Upgrade של השקפת העולם"; מחבר ספרים בנושאי פיתוח גאונות וכריזמה; מייסד רשתות זכיינות בינלאומיות ומפתח שיטות בתחום פיתוח אינטליגנציה רגשית וחינוך ילדים לגאונות ולהרמוניה.

Yefym Shabshai

Shabshai Upgrade System היא שיטת התפתחות אישית מקיפה. ממציאה יפים שבשאי - איש עסקים, מאמן אישי, יועץ למנהלים בכירים ולבעלי עסקים בחבר העמים, אירופה, ארה"ב, ישראל; מייסד התאטרון הייחודי "העולם בעיני הגאונים - Upgrade של השקפת העולם"; מחבר ספרים על פיתוח גאונות וכריזמה. מייסד רשתות זכיינות בינלאומיות ומפתח שיטות בתחום פיתוח אינטליגנציה רגשית וחינוך ילדים לגאונות ולהרמוניה.

Shabshai Upgrade System

Shabshai Upgrade System מביאה גישה משולבת הכוללת מגוון פרקטיקות התפתחות להגברת היעילות האישית במספר מישורים ובהם: IQ (מנת משכל), EQ (מנת אינטליגנציה רגשית), ו- VQ (מנת אינטליגנציה גופנית).

כמו כן כוללת השיטה גם חומרים תיאורטיים מקוריים אודות ביטויין של רמות המנות הנ"ל בתחום החברתי ובתחום העסקי, תיאור של 10 סוגי החשיבה (ביקורתי, יצירתי, משתנה, אנליטי, פנורמי, מבוסס דמויות, לוגי, אבסטרקטי, אקזיסטנציאלי) וכן תאוריה מקורית אודות התאמת סוגי החשיבה לסוגי האישיות (enneatypes).

שיטת Shabshai Upgrade קובעת, כי כל אחת מהמנות: IQ (מנת משכל), EQ (מנת אינטליגנציה רגשית), VQ (מנת אינטליגנציה גופנית) - מתחלקת לשלוש רמות היעילות:

 • רמה 1 - נמוכה
 • רמה 2 - בינונית
 • רמה 3 - גבוהה

מאפייני 3 המנות ( IQ, EQ, VQ) עפ"י שיטת Shabshai Upgrade

מאפייני מנת האינטליגנציה הגופנית - VQ
VQ בתחום העסקי
מאפייני מנת האינטליגנציה הרגשית EQ
EQ בתחום העסקי
מאפייני מנות המשכל IQ
IQ בתחום העסקי

Shabshai Upgrade System מבצעת ניתוח מעמיק של סוג החשיבה (enneatypes).

בשיטת Shabshai Upgrade לכל אחד מהאניאטיפים האלה תואם סוג חשיבה אישי כלהלן:

 1. אניאטיפ 1 - חשיבה ביקורתית
 2. אניאטיפ 2 - חשיבה משתנה
 3. חשיבה מבוססת דמויות
 4. אניאטיפ 3 - חשיבה מבוססת דמויות
 5. אניאטיפ 4 - חשיבה יצירתית
 6. אניאטיפ 5 - חשיבה אנליטית
 7. אניאטיפ 6 - חשיבה לוגית
 8. אניאטיפ 7 - חשיבה פנורמית
 9. אניאטיפ 8 - חשיבה אסטרטגית
 10. אניאטיפ 9 - חשיבה אבסטרקטית
 11. אניאטיפ 10 - חשיבה אקזיסטנציאלית

מידע מפורט אודות סוגי החשיבה תוכלו למצוא בספריהם של יפים שבשאי וגלינה שבשאי.

Content Protection by DMCA.com
error: Content is protected !!